Полезна информация

В Аquaworld рибките, ракообразните и растенията не се отглеждат в стерилни условия на голо дъно, а в условия, подобни на любителски аквариум. Съчетани с по няколко вида със сходни изисквания. Не зареждаме рибки в огромни количества, за да избегнем пренаселване и натравяне на водата и обитателите, което може да се окаже пагубно за тях впоследствие. Храним със сухи и замразени качествени храни – Тетра Про колор, Т. Про криспс, Т. Дискус, Т. Уейфър микс и пр, артемия, мисис, хирономус, циклопс, ротиферия, крил. При захранване на новодошли се случва храненията да достигат до 5-6  пъти, за да гарантираме добра адаптация и физическо състояние на обитателите.

Растенията с развита коренова система са засадени в грунда на аквариумите, а не в саксийки с минерална вата. Грижата за тях е добавка на JBL Ferropol след ежеседмичната смяна на част от водата и JBL Kugeln balls в корените на растенията веднъж на 5-6 месеца. Не подаваме CO2. Тяхното развитие и нарастване се случва, както във всеки средно статистически аквариум.