Защита на лични данни

ЕТ “ Марива – П. Неделчева“ е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и гарантира, че личните данни на всички Потребители на www.aquaworldbg.com се обработват съгласно ЗЗЛД.

Обработка на личните данни е свързана със следните цели:

  • Пазаруване онлайн на продукти от www.aquaworldbg.com
  • Предлагане на нови продукти;
  • Промоционални инициативи;

Данните, които подлежат на обработване, фигурират единствено в регистрационната форма.

С регистрацията си в aquaworldbg.com Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни, съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.
Създаването на акаунт чрез регистрация на www.aquaworldbg.com позволява на Потребителите да пазаруват лесно, удобно и приятно, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват информация за желаните от тях продукти при максимална защита на въведените от тях лични данни. Всеки Потребител притежава уникален е-mail и парола, с които само той има достъп до своя профил и въведените в него данни.
Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.

 

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на aquaworldbg.com могат да поискат по всяко време от ЕТ „Марива – П. Неделчева“ да:

 

  • Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
  • Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България.