Нов магазин на „Аква свят“

На 01.10.2012г. отвори врата, новиян магазин на „Аква свят“ който се намира на адрес:
жк „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ №99